Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Kategorie


Losowo z katalogu

CMPrial Sp. z o.o.

Proponujemy automatykę do bram, ogrodzenia, bramy.Montaż wykonywany przez naszych fachowców.Wszystkie inne dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.cmprial.com.pl. Również można na stronie naszego sklepu www.e-bast.pl produkty eko lub piloty do bram oraz rolety zewnętrzne i wewnętrzne.

Home > Regulamin

PDF Drukuj

REGULAMIN serwisu eTorun.pl - Katalog Firm

DEFINICJE

eTorun.pl - portal promocyjny dla firm, prowadzony przez firmę TYMONET Rafał Tymoszuk, ul. Krasińskiego 105/15, 87-100 Toruń, NIP 956-212-03-23.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Wpis - odpłatna forma promocji Firmy.

Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę eTorun.pl

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu eTorun.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
 2. Przedmiotem umowy między eTorun.pl, a Firmą jest wpis danych firmy do bazy eTorun.pl.
 3. eTorun.pl gromadzi i prezentuje dane firm, które nie podlegają ochronie prawnej. Jeśli przedsiębiorca użył do identyfikacji firmy swoich danych osobowych, to nie może się domagać ich ochrony jako osoba fizyczna.
 4. Treści udostępniane w Katalogu Firm mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach prywatnych, nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Niedozwolone jest prowadzenie za pomocą katalogu korespondencji seryjnej.
 5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Firma dokonująca rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez eTorun.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.
 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Firma dokonując rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez nią adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez eTorun.pl na zasadach określonych przepisami Ustawy.
 7. Usługi eTorun.pl mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.
 8. Wszelkie działania Firmy przynoszące szkodę eTorun.pl, np. wielokrotne dodawanie tych samych treści w katalogu firm, może w konsekwencji prowadzić do usunięcia konta.

ZASADY PUBLIKOWANIA DANYCH FIRM

 1. Firma może umieścić swoje dane w katalogu eTorun.pl dokonując wpisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go kliknięciem na przycisk "Wyślij". Firma może również umieścić swoje dane w bazie poprzez telefoniczny lub mailowy kontakt z eTorun.pl.
 2. Aktywacja konta następuje w dni pracujące, w ciągu 48 godzin od przesłania poprawnie swoich danych oraz po zaksięgowaniu przez eTorun.pl odpowiedniej płatności.
 3. Opłata za dodanie wpisu do katalogu wynosi 30zł + VAT (36,90zł brutto). Opłata jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią aktualnie trwające promocje.
 4. Dane firmy umieszczane są w bazie eTorun.pl na czas nieokreślony.
 5. Firma zamieszczając swoje dane w bazie eTorun.pl wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronach internetowych katalogu eTorun.pl.
 6. Firma zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji w panelu administracyjnym.
 7. Portal eTorun.pl nie weryfikuje wprowadzonych danych firm, ani osób je wprowadzających.
 8. Publikując w serwisie wpis Firma wyraża zgodę na kosmetyczne zmiany jego treści, mające na celu poprawę jego czytelności, a w szczególności:
  - poprawę formatowania tekstu,
  - poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych.
 9. Zamieszczone w portalu oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego.
 10. Firma zobowiązana jest chronić swoje hasło i login, które otrzyma po akceptacji wpisu przez administratora.
 11. Firma ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z bazy eTorun.pl i co za tym idzie, ze stron internetowych eTorun.pl.
 12. Usunięcie danych firmy z bazy eTorun.pl nie prowadzi do zwrotu wniesionej opłaty.

PROMOCJE

 1. W serwisie mogą być prowadzone różnego rodzaju promocje na czas określony lub nieokreślony.
 2. Promocje dotyczą umieszczania danych firmowych w serwisie.
 3. W trakcie trwania promocji opłata za dodanie firmy do bazy jest zniesiona.
 4. Firmy dodane do bazy w trakcie promocji są umieszczone w serwisie bezpłatnie.
 5. Firma dodana jest na stałe, a użytkownik ma również możliwość do bezpłatnych aktualizacji danych firmy.

OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
  W sytuacji, gdy portal eTorun.pl uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, eTorun.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 2. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.
 3. eTorun.pl nie ponosi wobec Użytkownika serwisu oraz Firmy odpowiedzialności za:
  - straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik lub Firma może ponieść - poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,
  - straty i szkody poniesione przez Użytkownika i Firmę w wyniku:
  - polegania przez Użytkownika lub Firmę na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach Usług;
  - zmian, jakie eTorun.pl może wprowadzić do Usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów Usług);
  - usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania Materiałów Zamieszczanych przez Użytkowników lub Firmę;
  - nie przekazania przez Użytkownika lub Firmę właściwych danych;
  - nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta eTorun.pl;
 4. Ograniczenie odpowiedzialności eTorun.pl wobec Użytkownika oraz Firmy w powyższym artykule stosuje się niezależnie od uprzedzenia eTorun.pl o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż eTorun.pl powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na tej stronie.
 3. Wszelkie pytania i informacje dotycznące katalogu eTorun.pl prosimy kierować na nasz adres e-mail dostępny na stronach eTorun.pl.
Zmieniony: czwartek, 06 października 2016 10:10
 
O nasRegulaminPolityka prywatnościReklamaKontakt

Powerad by Katalog Firm | Bydgoskie Przedmieście


Copyright 2011-2016 TYMONET Rafał Tymoszuk | e-mail: info@etorun.pl | tel.: +48 506 445 966 | gg: 3268424